Home » Inventarisatie en onderzoek

Inventarisatie en onderzoek

Als ecoloog ben ik inzetbaar voor veldwerk. Door de jaren heen heb ik mij in diverse soortgroepen verdiept en meegedraaid in verschillende onderzoeken en inventarisatieprojecten. In samenwerking met collega-ZZP’ers kunnen wij voor particulieren, terrein beherende organisaties, bedrijven en overheden diverse inventarisatie- en onderzoeksprojecten van A tot Z verzorgen. Hieronder een opsomming van vaardigheden en reeds uitgevoerde inventarisaties:

  • SNL-insecten (sprinkhanen, dagvlinders en libellen)
  • SNL-flora (soortkartering, o.a. op Schiermonnikoog en het Raalterveld)
  • SNL- broedvogels (diverse gebieden)
  • BMP-A&B broedvogelkartering
  • Onderzoek naar vleermuizen e.a. soorten zoogdieren (batdetector, cameraval etc.)
  • Roofvogelinventarisatie (onderzoek naar nestlocatie, territoria en broedsucces)
Natuurvlees

Natuurvleespakketten

100% Natuurvlees zonder toevoegingen